ISSN 2073-2651

Elmi-praktik jurnal

Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri

The Modern Achievements of Azerbaijan Medicine

Современные достижения азербайджанской медицины

Redaksiya şurası

F.A.Abbasov, tibb üzrə elmlər doktoru

M.O.Bünyadov, tibb üzrə elmlər doktoru, professor

R.Ə.Çobanov, tibb üzrə elmlər doktoru, professor

A.B.Hacıyev, tibb üzrə elmlər doktoru, professor

N.M.Kamilova, tibb üzrə elmlər doktoru, professor

İ.L.Kazımov, tibb üzrə elmlər doktoru, professor

M.A.Kazımov, tibb üzrə elmlər doktoru, professor

M.M.Kərimov, tibb üzrə elmlər doktoru, professor

E.M.Qasımov, tibb üzrə elmlər doktoru, professor

H.Ə.Qədirova, tibb üzrə elmlər doktoru, professor

S.R.Qiyasbəyli, tibb üzrə elmlər doktoru

C.F.Qurbanova, tibb üzrə elmlər doktoru, professor

Y.Z.Qurbanov, tibb üzrə elmlər doktoru, professor

N.O.Qüdrətov, biologiya üzrə elmlər doktoru, professor

V.A.Mirzəzadə, tibb üzrə elmlər doktoru, professor

İ.İ.Mustafayev, tibb üzrə elmlər doktoru, professor

G.N.Nəsrullayeva, tibb üzrə elmlər doktoru, professor

Ç.R.Rəhimov, tibb üzrə elmlər doktoru, professor

R.K.Tağızadə, biologiya üzrə elmlər doktoru, professor

R.K.Şirəliyeva, tibb üzrə elmlər doktoru, professor

Redaksiyanın ünvanı: Baki şəhəri, Şərif-zadə küç. 196

Tel: +994 12 434 62 10

Email: piraliyevayegana@mail.ru


© «Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri». 2006-2023.