ISSN 2073-2651

Elmi-praktik jurnal

Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri

The Modern Achievements of Azerbaijan Medicine

Современные достижения азербайджанской медицины

Redaksiya ilə əlaqə

Ünvan:  Baki şəhəri, AZ1122, Şərif-zadə küç. 196

Tel:        +994 12 434 62 10

E-mail:  piraliyevayegana@mail.ru

Redaksiyanın ünvanı: Baki şəhəri, Şərif-zadə küç. 196

Tel: +994 12 434 62 10

Email: piraliyevayegana@mail.ru


© «Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri». 2006-2021.